Sessió 2

Energia i materials

Dissabte 3 de desembre 2022

L’objectiu

Tenir un espai d’aprenentatge i coneixement amb la finalitat de proporcionar als participants informació i continguts comuns sobre el canvi climàtic de cara a la deliberació i elaboració de propostes. En aquesta segona sessió, s’aborden qüestions relatives al sistema energètic de Mallorca, generació elèctrica, aigua calenta i calefacció, refrigeració, eficiència, consum i residus, i pobresa energètica.

Establir un espai per a la deliberació i elaboració de propostes.

Preguntes i respostes

Dubtes Generals