Sessió 4

ECOSISTEMES TERRESTRES I MARINS, AIGUA I AGRICULTURA

Dissabte 28 de gener de 2023

Objectius

  • Generar un espai d’aprenentatge, coneixement i intercanvi amb persones expertes i actors socials, amb la finalitat de proporcionar als participants informació i perspectives sobre la relació dels ecosistemes, l’aigua i l’agricultura amb el canvi climàtic, així com les característiques i situació actual d’aquests sistemes a Mallorca i les principals problemàtiques i reptes que es detecten.
  • Reflexionar i deliberar per grups sobre possibles alternatives i propostes per fer front a les problemàtiques identificades des de l’escala local i insular, i contrastar aquestes idees amb les visions de les persones expertes.
  • Formular propostes per grups i realitzar-ne un primer sondeig col·lectiu.

Continguts

La quarta sessió tracta sobre ECOSISTEMES, AIGUA I AGRICULTURA.

Aquest enfoc temàtic pretén abordar temes clau per a la resiliència de l’illa front a l’amenaça del canvi climàtic.

Els sistemes naturals són essencials per al manteniment de la vida. Necessitam un medi ambient sa per viure, però a les Illes els ecosistemes terrestres i marins estan amenaçats pel canvi climàtic, i açò amenaça el nostre benestar. D’altra banda, els ecosistemes són el principal mecanisme de prevenció del canvi climàtic, tant perquè ajuden a emmagatzemar el carboni que emetem (mitigació), com perquè ens ajuden a adaptar-nos als canvis que ja són inevitables (disponibilitat d’aigua, de menjar, reduir les possibilitats d’incendis…). La disponibilitat d’aigua és un dels factors que més posaran en risc la capacitat de Mallorca per fer front al futur, ateses les prediccions de canvi climàtic a la conca mediterrània i a les Illes en particular.

L’agricultura, i el model alimentari en conjunt, és actualment un dels sectors que més contribueixen al canvi climàtic, i malgrat açò és l’únic sector econòmic amb capacitat de convertir-se en embornal de carboni i regenerar els ecosistemes i el sòl. A part, té molta incidència territorial i cultural, i és un factor clau per a la resiliència de l’illa.

Ponències

Biel Jordà i Núria Marbà: Efectes del canvi climàtic sobre els ecosistemes marins del mar Mediterrani.

Alfredo Barón: Aigua

Joan Rita: Canvi climàtic i els ecosistemes terrestres

Documents


INTERVENCIONS D’AGENTS SOCIALS

Actors socials


Joan Simonet, gerent d’ASAJA

Miquel Mir, Conseller de Medi Ambient i Territori (GOIB)

Mae de la Concha, Consellera d’Agricultura (GOIB)

Quaderns sectorials editats per la conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació

Ana Digón, coordinadora de l’Associació d’Agricultura Regenerativa

Natalia Barrientos i Raquel Vaquer, Fundació Marilles

Mariano Reaño, de l’ONG ecologista Amics de la Terra

Serafín Carballo, Red ibérica de Agricultura regenerativa

Fernando Fernández, Director General d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Miquel Mir, conseller de Medi Ambient i Territori del Govern Balear.

Preguntes i respostes