UNA ASSEMBLEA CIUTADANA ÉS UN EXERCICI DE DEMOCRÀCIA DELIBERATIVA

QUÈ ÉS UNA ASSEMBLEA CIUTADANA?

Una assemblea ciutadana és un exercici de democràcia deliberativa en què un grup de persones representatives d’un territori es reuneix per informar-se, debatre i deliberar sobre un tema rellevant per a la societat que representa.

QUI EN FORMA PART?

El grup de l’Assemblea Ciutadana es forma a partir d’un sorteig cívic, és a dir, un sorteig aleatori entre les persones que viuen a un territori determinat. Les persones escollides, suposen una mostra representativa d’aquesta població en termes de gènere, edat, nivell socioeconòmic, estudis i procedència geogràfica.

Les assemblees ciutadanes són una forma d’incorporar veus i visions que sovint no són tingudes en compte pel distanciament entre la política i el carrer..

L’OBJECTIU

Deliberar sobre què caldria fer i presentar un llistat de recomanacions davant les institucions públiques.

COMPOSICIÓ DE L’ASSEMBLEA CIUTADANA DE MALLORCA

A partir d’un sorteig cívic, s’han seleccionat 60 persones majors de 16 anys sota els criteris següents:

GÈNERE

NIVELL DE RENDA

NIVELL EDUCATIU

DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL

EDAT

FUNCIONAMENT

L’Assemblea deliberarà sobre les propostes i els canvis necessaris per dur a terme una transició efectiva i justa a Mallorca, i ho farà de la forma següent:

1. Informació

100%

Les sessions comencen amb la intervenció de persones expertes sobre cada tema, que exposaran de forma objectiva l’estat de la qüestió a debatre.

2. Deliberació

100%

S’inicia un debat entre els i les participants, amb el suport de persones facilitadores que s’encarreguen de generar espais segurs, equilibrats i eficients perquè cadascú pugui expressar-se i contribuir al debat.

3. Acord

100%

De manera conjunta s’acorden les recomanacions i propostes de l’Assemblea. Aquestes es faran públiques i seran traslladades a les institucions de les Illes Balears.

INFORMACIÓ – DELIBERACIÓ – ACORD

Aquestes són les tres fases d’una Assemblea Ciutadana pel Clima.

El debat

L’Assemblea consta de 5 sessions
que es portaran a terme en dissabte de 10h a 17h (aproximadament).

El calendari previst és el següent:
(pot estar subjecte a canvis)

  • Dissabte 19 de novembre
  • Dissabte 3 de desembre
  • Dissabte 14 de gener
  • Dissabte 28 de gener
  • Dissabte 18 de febrer

Les persones participants rebran 60€ per dia (en total 300€ per les 5 sessions). També s’oferirà dinar i cafès a les pauses, a més d’ajudes pel transport i serveis de canguratge, en cas necessari.