Sessió 3

TRANSPORTS I MOBILITAT, URBANISME I TERRITORI

Dissabte 14 de gener 2023

Objectius

  • Generar un espai d’aprenentatge, coneixement i intercanvi amb persones expertes i actors socials, amb la finalitat de proporcionar als participants informació i perspectives sobre la relació entre les temàtiques de transport, urbanisme i territori amb el canvi climàtic, així com la situació actual a Mallorca i les principals problemàtiques que es detecten.
  • Reflexionar i deliberar per grups sobre possibles alternatives i propostes per fer front a les problemàtiques identificades des de l’escala local i insular, i contrastar aquestes idees amb les visions de les persones expertes.
  • Formular propostes per grups i realitzar-ne un primer sondeig col·lectiu.

.

Continguts

Les temàtiques de la sessió són les següents:

  • Transport i mobilitat
  • Urbanisme i territori 


Es tracta de matèries molt relacionades entre elles i que incideixen directament en el model econòmic d’un territori dependent del turisme com Mallorca.

Margalida Mestre: Ciutat-illa

DocumentsDocuments recomanats

Carles Manera: Diversificació de l’economia balear

INTERVENCIONS D’AGENTS SOCIALS

Actors socials


Guillem Ramis, Associació d’usuàries i usuaris del tren

Margalida Ramis, GOB

Jaume Mateu, Director General de Mobilitat i Transport Terrestre del Govern Balear


Documents recomanats

Documental TOT INCLÒS

Sense límits no hi ha futur

La vida al centre

Insularidad: los límites como punto de partida

Preguntes i respostes

Intervencions premsa